Grevy's Zebra

Grevy's Zebra

Plenty @ Lewa but rarer than Black Rhino!
Ref:
Date:
Location:
Photographer:
Grevy's Zebra

Grevy's Zebra

Plenty @ Lewa but rarer than Black Rhino!
Ref:
Date:
Location:
Photographer: